Blonde d'Aquitaine

Marktslager Jan Hellings gebruikt koeien van het ras Blonde d'Aquitaine. Dit ras staat bekend om de fijnheid en de kwaliteit van het vlees. Het zijn grote dieren die gemiddeld zo’n 200 kg zwaarder zijn dan de ons bekende Hollandse zwartbonte koeien. Bij elke groep koeien loopt een eigen stier die zich dan ook echt een “heer en meester” toont in de kudde. Zomers in de weide is hij steeds op zijn hoede en aan het einde van het seizoen is hij dan ook duidelijk afgevallen wegens werkzaamheden. ’s Winters kan hij dan weer op krachten komen. Er wordt bij het fokprogramma ook speciaal gelet op de karaktereigenschappen van de dieren. Met name de stier moet een vriendelijk karakter hebben. Gemiddeld een keer per jaar krijgt de koe een kalfje. Dit kalfje blijft bij de moeder gedurende negen maanden en het is vertederend om te zien hoe de dieren met elkaar omgaan. Omdat de kalfjes bij de eigen moeder onbeperkt melk kunnen drinken, zie je hoe geweldig goed en snel ze groeien. Jonge koeien worden niet eerder gedekt dan dat ze twee jaar zijn en dus goed zijn uitgegroeid. Wegens de groepshuisvesting kunnen de kalveren met elkaar spelen en dat gebeurt dan ook elke dag.